Vertrouw op de Heere met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken. (Spreuken 3:5-6)

Voor als je met jouw business impact wil maken in de maatschappij. Jij hebt namelijk invloed; gebruik deze wijs en Koninklijk!

WORKSHOPS VERWACHT IN NAJAAR 2024!

Je onderneming draait goed, wellicht zelfs geweldig…
Maar toch. Je werkt hard en je zwoegt zelfs wel eens. Je hebt regelmatig te kampen met zakelijke en financiële uitdagingen. En diep in jezelf ervaar je wel eens: dit moet toch anders kunnen?

Je onderneming floreert niet echt…
Je werkt hard maar houdt er eigenlijk, als je eerlijk bent, weinig aan over. De groei blijft uit terwijl je zo je best doet! Je vraagt je af hoe dat toch mogelijk is!

Kortom,
Jij wilt meer. Je wilt weten wat er “mis” is of anders kan. Je wilt best hard werken maar niet zwoegen. Er is toch meer in het leven. Je ervaart niet meer echt rust en je vertrouwen begint af te nemen. Je hebt geen grip op wat er gebeurt en dat voelt niet als juist. De groei blijft uit en uitdagingen zijn de regel.
Je hebt een mooi bedrijf en hebt hart voor je zaak maar nu ontbreekt het je toch wel langzaam aan plezier.
  • Je bouwt op een gezond fundament (in geloof en praktisch!)
  • Je bedrijf vrucht draagt en groeit
  • Je weer met rust en vertrouwen leeft en werkt
  • Je praktische actiepunten gaat toepassen
  • Je weer met plezier naar je werk gaat
  • Je een zegen bent voor je klanten
  • Je onderneming meer betekenis krijgt
  • Je wijsheid en inzicht vergaart waar je mee verder kunt
  • Je weer grip op je onderneming krijgt
God vind jou en je onderneming belangrijk! Hij heeft jouw geluk voor ogen. Ook heeft Hij een plan met jou en je onderneming. Zijn glorie mag zichtbaar worden! Bovendien zijn wij erfgenamen met Abraham! En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

Maar er is wel bewustwording en actie nodig!

God kan voor jou voorspoed willen, maar kun je dat ook ontvangen? En wil je dat ook op Zijn manier? Want dat is vaak heel anders dan wij mensen gewend zijn!

Wees sterk en moedig zei de Heer meermaals tegen Jozua voordat Hij het beloofde land mocht gaan innemen. En Hij zegt het ook tegen jou.

Met God ondernemen is namelijk echt anders. Ik noem het wel eens “op zijn kop”. Niet zoals de wereld het ziet want eigenlijk zijn de manieren van de wereld juist niet zoals het hoort.

Aan jou de uitnodiging om te leren en aan de slag te gaan!

Onze workshops en businessavonden, helpen jou om dichter bij en met God te ondernemen. Met Jezus als de CEO van jouw business! Het gaat daarbij niet alleen om de principes uit de bijbel maar ook (en misschien wel vooral) om de input van de Heilige Geest. Dus niet alleen om praktische tips en handvaten te ontvangen, maar juist ook om innerlijke genezing te krijgen zodat de weg vrij komt te liggen voor jou!

Workshop

Elke workshop heeft een thema (bijv. Klaar voor de oogst en Koninklijke Voorspoed). Het doel van deze workshops is het betrekken van God in je onderneming en meer met de...

Lees Meer

Spirit connection

Met een Spirit Connection sessie gaan we, met de Heilige Geest als raad- en inzichtgever, op zoek naar de diepere oorzaken...

Lees Meer

Business avond

Samen komen met andere christelijke ondernemers voor onderwijs, bemoediging, getuigenissen delen, gebed, aanbidding en profetie. Het zijn ook avonden van netwerken en...

Lees Meer
Natuurlijk kan ik zeggen: rust, vertrouwen en plezier. En dat kan kloppen, maar…. Het is ook hard werken en doorzetten. Soms risico’s nemen en uitdagingen aangaan. Het vraagt loslaten en veranderen. En toch, als je de reis aangaat, God in dit alles centraal stelt en met de actiepunten aan de slag gaat, dan zul je rust, vertrouwen en plezier toenemen! Je zult hongerig worden naar meer van Hem. En je zult een Kingdom mindset krijgen; denken zoals Jezus deed en doet. Je zult ontdekken dat het met God zoveel leuker, uitdagender en betekenisvoller is om te ondernemen. Het zet je leven en je business op een spoor van voorspoed en betekenis!

KINGDOM FIRST GOD OP DE EERSTE PLAATS ZETTEN