De droom van stichting Kingdom First Ministries is in een wereld te leven waarin mensen en bedrijven harmonieus zijn afgestemd op Gods oorspronkelijke plan en in eenheid met Hem leven en bouwen. Een wereld waarin mensen God, Zijn plan en Zijn principes op de eerste plaats zetten, zodat er een bloeiende en voorspoedige samenleving zal zijn; Zijn Koninkrijk op aarde zoals in de hemel.

Vanuit een geest vervuld leven naar een stabiele en gezonde maatschappij!
Stichting Kingdom First Ministries inspireert het individu om doelgerichte en geest vervulde levens te leiden en zo bij te dragen aan de collectieve welvaart van de samenleving.

Door onder meer praktische en transformerende workshops, bijeenkomsten, lezingen en persoonlijke begeleiding streven wij ernaar mensen te inspireren en toe te rusten. Het brengen van handvaten, genezing en herstel zijn belangrijk om tot bloeiende, voorspoedige en krachtige individuen te komen. Krachtige door God geïnspireerde individuen zullen een verrijking zijn voor de samenleving. De aanpak die we hiervoor hanteren is doorleefd, holistisch en praktisch, waarbij zowel geest, ziel als lichaam betrokken worden.
Veel christenen hebben verlangens om de wereld een stukje mooier te maken vanuit Gods liefde en kracht. Maar velen hebben bemoediging, toerusting en hulp nodig om dit te realiseren.

Mensen zullen in staat zijn om eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid te zoeken, zoals aangemoedigd in Mattheus 6.33. Hierdoor worden alle aspecten van hun levens gebouwd op goddelijke principes. Deze principes zullen dan onder meer weerspiegeld worden in huwelijken, financiën en ondernemingen. Uiteindelijk met als doel om op deze manier gezamenlijk het Koninkrijk van God op aarde te bouwen zoals in de hemel. Wij geloven dat dit de oplossing is voor de gebrokenheid, leegte, armoede, tekorten, oneerlijkheid, strijd en onrechtvaardigheid in de wereld.

Aan de kern van onze missie ligt de overtuiging ten grondslag dat een gezonde, voorspoedige en bloeiende samenleving ontstaat wanneer individuen in eenheid met God leven. In overeenstemming komen met het doel en principes van God zijn hierin voor ons essentieel. We stellen ons een wereld voor waarin principes als wederkerigheid, “geven” in plaats van “nemen”, “samen” in plaats van “ik-gerichtheid” centraal staan. Ook overvloed en voorspoed zijn hierin belangrijk, waarbij deze voorspoed op de eerste plaats spiritueel, emotioneel en relationeel welzijn omvatten.

Door uiteenlopende initiatieven en samenwerkingen streven we ernaar om positieve veranderingen in gang te zetten. Hiermee wordt een basis gelegd voor een gemeenschap die de waarden van Gods Koninkrijk ademt en uitstraalt. Met waarden als eerlijkheid, rechtvaardigheid, openheid, transparantie en niets verborgen. De basis onder al deze waarden is altijd liefde.
Stichting Kingdom First Ministries heeft een ANBI status!

Dat wil dus zeggen dat de Belastingdienst bevestigd heeft dat wij een algemeen nut beogend doel hebben. Wat betekent het voor jou? Wanneer je een gift geeft aan een ANBI instelling dan is deze – in principe – aftrekbaar in je aangifte Inkomstenbelasting of je vennootschapsbelasting. Voor gewone eenmalige giften geldt een drempel en de hoogte is afhankelijk van je inkomen. Periodieke giften hebben geen drempel.

Wil je hier meer over weten dan verwijzen wij u graag naar deze pagina bij de Belastingdienst.

Wij geven je graag inzicht in onze organisatie. Hieronder tref je daarom de volgende zaken aan: Beleidsplan, Financieel verslag 2023 en (vanaf 2025) het activiteitenverslag. (zie downloads)

Beleidsplan Stichting Kingdom First.pdf

Download hier het beleidsplan van Stichting Kingdom First dat is opgesteld voor de periode 2023-2026

Jaarcijfers 2023 Stichting Kingdom First

Download hier de jaarcijfers van Stichting Kingdom First die zijn opgesteld en gepubliceerd voor boekjaar 2023